חיסכון-פנסיוני

החיסכון הפנסיוני הוא הנכס החשוב ביותר שלך. הסכום המצטבר בחיסכון זה מהווה בסיס להכנסה קבועה בתקופת הפרישה, והשאיפה היא כי הוא יאפשר לך ולבני משפחתך לשמור על רמת חיים קרובה ככל האפשר לזו אליה הורגלתם, ללא צורך במציאת מקורות פרנסה חלופיים.

למרות החשיבות והחיוניות של החיסכון הפנסיוני, המודעות והידע לגביו קטנים. רוב החוסכים הם די פאסיביים ביחס לחיסכון הפנסיוני שלהם, וממעטים לקבל החלטות באופן אקטיבי.

סקר שביצעה המועצה לצרכנות העלה כי:

 • 54% מהחוסכים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת שיפרשו לפנסיה.
 • 70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה (שהוא אחד המרכיבים העיקריים בתכנית הפנסיונית).
 • 86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באילו סוגי השקעה מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני שלהם (כגון: אג”ח, מניות וכו’).
 • מעורבותם של החוסכים בבחירת תכנית הפנסיה שלהם היא נמוכה. ברוב המקרים, המעסיק הוא זה שבחר עבורם את תוכנית הפנסיה שלהם.
 • 61% מהצרכנים השכירים דיווחו שלא קיבלו ייעוץ כלשהו, לעומת 30% שקיבלו ייעוץ מסוכן ביטוח או מיועץ פנסיוני, ייעוץ כמעט הכרחי במקרים רבים, בגלל מורכבותו של המוצר הפנסיוני.

 

הסיכונים אליהם חשוף החיסכון הפנסיוני

החיסכון הפנסיוני חשוף לסיכונים שונים. אחד העיקריים הוא מחסור בהכנסה מספקת לאחר הפרישה, בהשוואה לרמת החיים לה התרגלנו לפני הפרישה. לכן, מטרתו המרכזית של חיסכון פנסיוני המתאים עבורך הוא הגנה מפני גורמי הסיכון הבאים:

 • סיכון תוחלת חיים – סיכון שאריכות ימים תגרום לכך שמשאבים שנצברו עד הפרישה לא יספקו הכנסה נאותה לכל התקופה שלאחר הפרישה – זהו סיכון מרכזי במערכת הפנסיונית.
 • סיכון השקעה – סיכון שניהול השקעות או סביבה כלכלית יגרמו להפסדים.
 • סיכון אינפלציה – סיכון לשחיקת כוח הקניה של חיסכון פנסיוני עקב אינפלציה.
 • סיכון אי-ההבנה – סיכון להחלטות חיסכון, השקעה או צריכה שגויות עקב מחסור בידע.
 • סיכון אי-רציונאליות – סיכון בקבלת החלטות בחיסכון, השקעה או צריכה שגויות בשל השפעות חברתיות.

 

משיכת החיסכון פנסיוני

שלב המשיכה של חיסכון פנסיוני נגזר מצרכים שונים, כאשר הצורך המרכזי עליו עונה חיסכון פנסיוני הוא מקור להכנסה חלופית מעבודה, החל מיום הפרישה לגמלאות ועד יומנו האחרון.

גורמים נוספים המשפיעים על מאפייני המשיכה מהחיסכון הפנסיוני הם:

 • צורך בסכום כסף גדול לאחר הפרישה במקרים מיוחדים, כגון במחלה קשה.
 • רצון החוסך/ת לדאוג לאפשרויות הצריכה של השארים/יורשים.
 • צורך לשנות קצבה קבועה מראש עקב שינויים בהכנסות או בהוצאות לאחר הפרישה.


לסיכום, כדאי להיות “עם היד על הדופק” בכל הקשור לחסכון הפנסיוני. מנסיוננו ב- IBI, חוסכים רבים מזניחים את הטיפול בחסכון זה עד לשלב מאוחר של חייהם, בו האפשרויות לתיקון טעויות מצטמצמות. בדקו את הדיווחים הרבעוניים והשנתיים שאתם מקבלים מחברת הביטוח או בית ההשקעות בהם נמצא החסכון הפנסיוני שלכם. התייעצו, שאלו שאלות ולמדו את הנושא.

 

שתפו עם חברים :