%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%93

6.5.18

השבוע פרסמה קרן המטבע את הדו"ח השנתי שלה ל-2017 על ישראל.

הכלכלנים של הקרן ציינו את הצמיחה שעמדה על 3.4% בשנה זו, הירידה באבטלה, העלייה בשכר וה-"אין אינפלציה" אותה יחסו ללחץ הממשלה להורדת יוקר המחיה.

הצפי של הקרן הוא שישראל תמשיך לצמוח בקצב זה גם ב-2018 וגם ב-2019.

כלכלני הקרן ציינו שעל הממשלה להמשיך להוריד את רמת החוב הממשלתי.

מכירים את המשפט - "בניכוי חרדים וערבים, מצבנו מצוין"?

אז האתגר המרכזי שכלכלני הקרן הציבו לישראל היה רמת הכישורים המקצועיים של קבוצות מיעוט, בפרט חרדים וערבים. העלאת רמת הכישורים קשורה לרמת הפיריון של מגזרים אלו, ומפיריון כמובן נגזרת רמת שכר. הבעיה משמעותית לישראל היות שהגידול במשקל אוכלוסיות אלו בקרב כלל האוכלוסיה הופך אותם למשמעותיים עבור עתיד המדינה.

עניין הפיריון מתקשר גם למצגת הסוקרת את המשק אותה העבירה בשבוע שעבר נגידת בנק ישראל בפני חברי ועדת הכספים של הכנסת.

לפי המצגת, נראה שגם הנגידה פלוג מסכימה עם האתגר המרכזי שהציבו כלכלני הקרן לישראל.

רמת הפיריון של העובד הישראלי נמוכה מאשר במדינות המתפתחות ועוד יותר נמוכה מהעובד האמריקאי. והמטריד יותר הוא שהפער לא מצטמצם, אלא הולך ומתרחב.

התשובה של הנגידה היתה דומה למסקנה של הקרן: חינוך והשכלה של תלמידים המגיעים מרקע חלש. בנק ישראל הראה גם שזו דרך כלכלית יותר להשגת אזרחים משכילים יותר.

חלק משמעותי מהמצגת של בנק ישראל עסק ברמת החינוך של תלמידי ישראל ואני ממליץ לכל אחד להיכנס לאתר בנק ישראל ולעבור עליה.

מה לבנק ישראל ולחינוך? שם הכל מתחיל, אם החינוך יהיה טוב יותר  לבנק ישראל ולכלכלה הישראלית יהיה קל יותר.

בעיית הפיריון של העובד הישראלי צריכה להטריד את כולנו, היא ביטוי לזה שהישראלי הממוצע פחות משכיל מהעובד הממוצע במדינות המפותחות. זה משפיע עלינו גם דרך הכלכלה: עובד ישראלי מייצר פחות מוצרים ביום מהמקביל לו, לכן מוצרים ישראלים יהיו יקרים יותר. וזה משמעותי גם בהיבטים אחרים, של חוסן לאומי וחברתי.

%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%97%d7%a4%d7%96

ליאור יוחפז

מנהל השקעות ראשי, IBI גמל והשתלמות

שתפו עם חברים :
הוסף תגובה חדשה תגובות

רוצה להגיב או לשאול אותנו משהו?

האימייל לא יוצג באתר.