המדריך-המלא

אפריל 2016

 


בימים אלה נשלחים הדו”חות השנתיים לשנת 2015 של החסכונות הפנסיוניים שלנו – בקופת גמל (ובקרן השתלמות), בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים. בעוד שדו”חות רבעוניים נשלחים אחת לרבעון באמצעות הדוא”ל בלבד, הדו”ח השנתי המסכם מגיע אלינו גם לתיבת הדואר הביתית.

החסכון הפנסיוני הוא החסכון החשוב ביותר שלנו, ולכן, כדי לסייע לכם/ן להתגבר על הרצון להשליך את הדו”ח לפח עוד לפני שקראתם/ן אותו, הכנו את המדריך השלם לקריאה נכונה שלו.

החל משנת 2014, הדו”חות שנשלחים אמנם מקוצרים, אך הם מספקים את רוב המידע הנדרש כדי לקבל תמונת מצב אמיתית על הכסף שחסכנו, אופן ניהולו וכמה זה עלה לנו. ניתן גם לקבל דו”ח מורחב מהחברה המנהלת, כדי לקבל את המידע השלם.

המדריך שהכנו עבורכם/ן כאן מתייחס לדו”ח המתקבל מקופת גמל וקרן השתלמות. תוכלו למצוא גם מדריך לקריאה והבנה של דו”ח מקרן פנסיה – כאן.


אז לאילו סעיפים חשוב לשים לב?

פרטים אישיים. ראשית, חשוב לוודא כי הפרטים האישיים נכונים: השם המלא, ת.ז ושם מעסיק נוכחי, במידה ויש. שנית, אם קבעתם/ן מוטבים (מי שזכאים לקבל את הכספים לאחר מות העמית/ה), תופיע הערה בנוגע לסעיף זה. בהזדמנות זו, חשוב לשאול האם זכרתם/ן להגדיר מוטבים בחשבונות ואם כן, האם המוטבים שהגדרתם/ן בזמנו עדיין רלוונטיים עבורכם/ן. אם לא הוגדרו מוטבים בחשבון, מתחשבים בצוואה או ביורשים החוקיים של העמית/ה שהלכו לעולמם. במידה והגדרתם/ן, יצויין תאריך עדכון המוטבים אך פרטי המוטבים לא יופיעו, בשל רגישותו של מידע זה.

דוח 1


תשלומים צפויים מקופת הגמל.
באזור זה מפורטים זכויותיכם/ן ומתי ובאיזה אופן תוכלו למשוך את הכסף שחסתכם/ן. בדו”ח מקרן השתלמות יופיע התאריך בו הכסף בקופה ניתן למשיכה. בקופת גמל תהיה הפרדה בין כסף “הוני” – ‘יתרת הכספים למשיכה חד פעמית’, לכסף “קצבתי” – ‘יתרת הכספים המיועדים למשיכה כקצבה’. ה”הוני” ניתן למשיכה באופן חד פעמי במועד הנזילות – מדובר בכסף שהופקד בקופה עד שנת 2008. את הכסף ה”קצבתי” ניתן למשוך באמצעות קצבה חודשית בגיל הפרישה – מדובר בכסף שהופקד משנת 2008 ואילך (בהתאם לשינויים בחוק).


רכיבים ביטוחיים.
שני הסעיפים הבאים כוללים את הסכום שישולם במקרה מוות ו/או אובדן כושר עבודה, במידה וקיימים בחשבון. במקרה של מות העמית, המוטבים יקבלו את ה”סכום החד פעמי במקרה מוות”. רכיב הביטוח הוא הפער בין “סכום החד פעמי במקרה מוות” לבין “יתרת הנכסים בחשבון בסוף תקופת הדו”ח”.

בכל מקרה, ניתן לבטל את הרכיבים הביטוחיים במידה ואין לכם/ן צורך בהם (למשל, כשיש רכיב ביטוח זהה בקרן פנסיה/ביטוח מנהלים). נציין כי ברוב חשבונות קופות הגמל לא קיים רכיב ביטוחי.

דוח 2

תנועות בחשבון ויתרות. הטבלה מפרטת את השינויים ביתרה במהלך תקופת הדו”ח. אלו כוללים את סך כל ההפקדות, המשיכות או ההעברות, הרווחים ודמי הניהול ששילמתם בפועל.

דוח 3

פירוט הפקדות לחשבון. סעיף זה רלוונטי לקופה עם הפקדות שוטפות (קופה פעילה). ודאו כי יש התאמה בין מה שמפורט בדו”ח למה שמופיע בתלושי השכר או לסכומים שהפקדתם/ן באופן עצמאי (מניסיון העבר, נתקלנו במקרים בהם בוצעה הפקדה מהמעסיק או העמית, אך בפועל ההפקדה לא שויכה לחשבון).

דוח 4


מסלול השקעה ותשואות.
בסעיף זה מופיעים שם המסלול והתשואה שהשיגה הקופה באותו מסלול במהלך תקופת הדו”ח. למסלול ההשקעה יש השפעה עצומה על היתרה בתום תקופת החיסכון. חשוב להבין מהו המסלול שאתם נמצאים בו והאם רמת הסיכון מתאימה לצרכיכם האישיים. לעתים, שם המסלול מעיד על מדיניות ההשקעה הקיימת בו. בכל מקרה, ניתן תמיד לשנות מסלולי השקעה בתהליך פשוט שאינו כרוך בעלות. במידת הצורך, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון.

דוח 5

דמי ניהול. אזור זה מציג את שיעור דמי ניהול שנגבו מכם/ן, לצד דמי הניהול הממוצעים שנגבו מכלל העמיתים בקופה. כך תוכלו לוודא האם המחיר שאתם/ן משלמים/ות הוגן. בנוסף, בדקו האם מה שהובטח לכם הוא מה שאתם משלמים בפועל.

הוצאות ניהול השקעות. כוללות את העלויות שמעבירה הקופה לגופים חיצוניים עבור ניהול ההשקעות (למשל, עבור קניה/מכירה של ניירות ערך, עלויות ניהול של קרנות נאמנות, תעודות סל ועוד). הוצאות אלו הן אחידות לכלל העמיתים במסלול ואינן ניתנות למיקוח. התשואה שהשיגה הקופה מוצגת בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

דוח


אישור מס להצהרת הון ואישור מס על הפקדות העמית
. הקופה מנפיקה עבורכם/ן שני אישורים לצרכי מס. האחד, אישור מס על הפקדות, שישמש אתכם/ן או את המעסיק לצורך מימוש הטבות המס שהמדינה מעניקה לחוסכים. השני, אישור הצהרת הון, המעיד כמה כסף בסך הכל הפקדתם/ן לקופה מכיסכם/ן מיום פתיחת הקופה.

דוח 7.1

דוח 7.2

לדו”ח המלא מקופת גמל – לחץ/י כאן.

חן בורוכוב נחמיאס

חן בורוכוב

Hana_b@ibi.co.il

חן בורוכוב נחמיאס

חן בורוכוב נחמיאס

מנהלת קשרי לקוחות גמל והשתלמות ב- IBI

בעלת רשיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר

שתפו: Share: