אמנת IBI ניהול תיקים להשקעות אחראיות


IBI ניהול תיקים פועלת בתחום ההשקעות האחראיות משנת 2017, ושואפת להיות המובילה בישראל בתחום זה. בהשקעות אלו אנו שואפים לשלב בין תשואה פיננסית לתועלת סביבתית וחברתית, ובכך לתרום לשינוי חיובי בעולם ההשקעות.

משקיעים יכולים להשתתף בעיצוב העתיד באמצעות הבחירה להשקיע בחברות הפועלות באופן הוגן, ערכי ואחראי כלפי החברה והעולם. בכל העולם, וגם בישראל יש עלייה במספר החברות המדווחות על פעילותן בהתאם לקריטריונים ESG – סביבתיים, חברתיים וכאלה הקשורים בממשל תאגידי. ככל שיותר חברות יצטרפו לדיווחים לפי קריטריונים אלה, יתרחבו גם יכולות המחקר עליהן והאנליזה שלהן. כך, פוטנציאל ההשקעה בחברות אחראיות יגדל. IBI פועלת כדי לעודד חברות להרחיב את מדיניות הדיווח שלהן, ושלחה מכתב בנושא לכ-100 חברות ציבוריות.

לתפיסתנו, השקעות אחראיות משפרות את היחס בין סיכוי לסיכון בתיקי השקעות. בחינה מדוקדקת של מדיניות סביבתית וחברתית, ושל הממשל התאגידי של חברות (ESG) מאפשרת לקבל תמונה כוללת של אופן ניהולן והאקלים הפנימי שלהן. באופן כזה, מתקבלים כלים המאפשרים לאמוד טוב יותר את הסיכונים עמם מתמודדות חברות, ההזדמנויות העסקיות שלהן, והפוטנציאל הגלום בהשקעה בהן. במילים אחרות, דירוג ה-ESG נותן אומדן נוח לאיכות הניהול של חברות.

שילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) בקבלת החלטות השקעה ב-IBI ניהול תיקים

    • מנהלי ומנהלות ההשקעות ב-IBI ניהול תיקים מקבלים החלטות על כדאיות השקעה על בסיס פיננסי, הלוקח בחשבון גם ניתוח נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי.
    • כל השקעה נבחנת בראש וראשונה באמצעות כלים פיננסיים, המאפשרים ניתוח כלכלי מסורתי, ובחינת כדאיות ההשקעה, מתוך שאיפה להפחית את הסיכון ולמקסם את התשואה עבור לקוחות החברה.
    • החברה מתחייבת להציע ללקוחותיה גם אפיקי השקעה ייעודיים שמטרתם מימון פרויקטים בעלי השפעה חיובית על הסביבה.
    • הכלים העומדים לרשותנו בבחינת פרמטרים של ESG בישראל הם מדד “מעלה” ודוחות של חברת GreenEye. חברות גלובליות נבחנות באמצעות מערכת מידע ואנליזה בשם Vigeo Eiris שנרכשה לאחרונה על-ידי חברת הדירוג Moody’s. כלים אלה מאפשרים הבחנה בין סיכונים הספציפיים לחברה, לבין סיכונים סקטוריאליים וכלליים יותר, וכך מאפשרים קבלת החלטות מבוססות מידע לגבי פרופיל הסיכוי-סיכון הגלום בחברה.


לדוגמה
, סיכונים סביבתיים יקבלו משקל גדול יותר בחברות העוסקות בתחומי דשנים ואנרגיה, או חברות נדל”ן מניב באזורים כמו קליפורניה או פלורידה. בחברות פיננסיות נבחן את הממשל התאגידי ופרמטרים הבוחנים את היחס לעובדים, גיוון תעסוקתי ושביעות הרצון של המועסקים ממקום העבודה.


התחייבות לאחריות חברתית בחברת IBI ניהול השקעות

 

 

שתפו: Share: