מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

16% - תל-אביב 125
12% - S&P 500
7% - Eurostoxx600
5% - MSCI EM 
28% - אג"ח ממשלתי כללי    
16% - תל בונד צמודות   
16% - תל בונד לא צמודות  

 

המסלול חשוף לשינויים בשערי המט"ח ואינו מגודר.

0.47% תשואה מצטברת לשנת 2016
4.19% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 8,320

פרטי קופה

קטגוריה לא מתמחה כללי- פאסיבי
מספר קופה באוצר 7819
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.02%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.05%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 12.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 16.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 16.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 16.00%
מזומנים ושווי מזומנים 11.00%
מניות בארץ 16.00%
מניות בחו"ל 13.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי