מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

40% - אג"ח ממשלתי כללי
25% - תל בונד צמודות
25% - תל בונד שקלי
5% - תל בונד תשואות שקלי
5% - תל בונד תשואות                                                                                                 

0.25% תשואה מצטברת לשנת 2016
3.04% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 6,730

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה פאסיבי - מדדי אג"ח
מספר קופה באוצר 7818
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.04%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.04%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 16.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 24.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 30.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 30.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי