מדיניות השקעה

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, לרבות באג"ח של ממשלת ישראל, באג"ח קונצרניות, בפקדונות בבנקים, במניות, באופציות ובהשקעות אחרות.

50% - ת"א 125
50% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
90% - תלבונד מאגר
10% - IBOXIG 

7.70% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
5.70% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
2.34% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
5.21% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.06% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 703,740

פרטי קופה

קטגוריה כללי
מספר קופה באוצר 1204
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.67%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.18%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 7.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 15.00%
נכסים לא סחירים 6.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 14.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 3.00%
הלוואות לעמיתים 10.00%
אג"ח קונצרני שקלי 11.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 17.00%
מניות בחו"ל 17.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי