מדיניות השקעה

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, לרבות באג"ח של ממשלת ישראל, באג"ח קונצרניות, בפקדונות בבנקים, במניות, באופציות ובהשקעות אחרות.

50% - ת"א 125
50% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
90% - תלבונד מאגר
10% - IBOXIG 

7.70% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
4.41% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
2.58% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
4.87% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.05% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 700,484

פרטי קופה

קטגוריה כללי
מספר קופה באוצר 1204
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.67%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.18%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 12.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 10.00%
נכסים לא סחירים 8.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 11.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 4.00%
הלוואות לעמיתים 10.00%
אג"ח קונצרני שקלי 9.00%
מזומנים ושווי מזומנים 1.00%
מניות בארץ 17.00%
מניות בחו"ל 18.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי