מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ויושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

(לשעבר אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול כללי ב' (מ"ה 770) שהוסב למסלול ברירת מחדל תלוי-גיל).

50% - ת"א 125         
50% - MSCI AC   
100% - אג"ח ממשלתי כללי
90% - תלבונד מאגר
10% - IBOXIG

9.21% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
5.32% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 114,687

פרטי קופה

קטגוריה מודל חכ"מ - מדרגות עד 50
מספר קופה באוצר 9809
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.61%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.17%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 10.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 10.00%
נכסים לא סחירים 7.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 11.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 4.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 10.00%
מזומנים ושווי מזומנים 2.00%
מניות בארץ 23.00%
מניות בחו"ל 23.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי