מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

35% - ת"א 125
60% - MSCI AC
5% - מדד מק"מ   

1.55% תשואה מצטברת לשנת 2016
8.59% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
4.06% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
8.66% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
2.36% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 53,802

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה מניות
מספר קופה באוצר 1201
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.67%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.42%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 1.00%
מניות בארץ 51.00%
מניות בחו"ל 48.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי