מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

50% - ת"א 125
50% - MSCI AC
5% - מדד מק"מ     

13.80% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
16.62% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
6.67% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
8.84% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
2.33% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 71,809

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה מניות
מספר קופה באוצר 1205
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.77%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.41%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 58.00%
מניות בחו"ל 42.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי