מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

45% - ממשלתי שקלי 2-5
45% - ממשלתי צמוד 2-5
5% - ממשלתי שקלי 5+
5% - ממשלתי צמוד 5-10

2.45% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
1.11% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
0.37% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
1.59% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.46% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 43,318

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח ממשלתי
מספר קופה באוצר 1443
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.63%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.05%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 50.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 50.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי