מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו אחר Solactive - B-BRE Israel Commercial Real Estate Index בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

100% - BRE Israel Commercial -B Solactive Real

 


*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.

*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

3.11% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
-2.84% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 3,020

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה נדל"ן פאסיבי
מספר קופה באוצר 11578
הקופה מתופעלת ב- FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.47%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.08%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 0.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 100.00%
מניות בחו"ל 0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי