מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

50% - ת"א 125
50% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
90% - תלבונד מאגר
10% - IBOXIG 

7.47% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
6.50% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
2.85% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
5.31% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.99% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 39,616

פרטי קופה

קטגוריה מסלולים כלליים
מספר קופה באוצר 1206
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.64%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.17%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 13.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 19.00%
נכסים לא סחירים 8.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 15.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 3.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 10.00%
מזומנים ושווי מזומנים 2.00%
מניות בארץ 15.00%
מניות בחו"ל 15.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי