מדיניות השקעה

שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ- 50% מסך נכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, ובלבד שנכסי המסלול לא יהיו חשופים למניות.

25% - אג"ח מדד ממשלתי 2-5
25% - אג"ח לא צמוד ממשלתי 2-5
45% - תל בונד 60
5% - IBOXIG

4.12% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
3.53% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
1.31% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
3.29% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.59% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 16,343

פרטי קופה

קטגוריה מסלולים כלליים
מספר קופה באוצר 1416
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.64%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.08%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 24.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 34.00%
נכסים לא סחירים 4.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 17.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 3.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 11.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי