מדיניות השקעה

שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ- 50% מסך נכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, ובלבד שנכסי המסלול לא יהיו חשופים למניות.

25% - אג"ח מדד ממשלתי 2-5
25% - אג"ח לא צמוד ממשלתי 2-5  
30% - תל בונד 60  
20% - IBOXIG   

1.26% תשואה מצטברת לשנת 2016
2.31% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
2.10% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
3.99% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.61% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 16,817

פרטי קופה

קטגוריה מסלולים כלליים
מספר קופה באוצר 1416
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.65%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.06%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 28.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 32.00%
נכסים לא סחירים 2.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 16.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 4.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 11.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי