מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין,  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

35% - ת"א 125
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי
60% - תלבונד 60
40% - IBOXIG

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

-0.14% תשואה מצטברת לשנת 2016
היקף נכסים באלפי ₪ 10,748

פרטי קופה

קטגוריה כללי
מספר קופה באוצר 7973
הקופה מתופעלת בבנק FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 13.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 20.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 15.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 1.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 14.00%
מזומנים ושווי מזומנים 6.00%
מניות בארץ 16.00%
מניות בחו"ל 15.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי