מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין,  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

50% - ת"א 125
50% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
90% - תלבונד מאגר
10% - IBOXIG 

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

5.52% תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017
3.87% תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 27,333

פרטי קופה

קטגוריה כללי
מספר קופה באוצר 7973
הקופה מתופעלת בבנק FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.56%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.50%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 14.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 15.00%
נכסים לא סחירים 2.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 13.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 2.00%
הלוואות לעמיתים 2.00%
אג"ח קונצרני שקלי 12.00%
מזומנים ושווי מזומנים 6.00%
מניות בארץ 16.00%
מניות בחו"ל 18.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי