איזה-תיק-השקעות-מתאים-לי

לכל משקיע/ה מתאים תיק השקעות שונה. לכן, בבואנו להחליט מהו תיק ההשקעות שמתאים לך, אנו בוחנים יחד עמך קשת רחבה של נושאים ומתאימים עבורך תיק השקעות על פי תשובותיך. אנו מתייחסים לנתונים אישיים, לצרכים הפיננסיים, לטווח ההשקעה ולתפיסת הסיכון ויחד איתך אנו קובעים מה יהיה הרכב התיק.

מדיניות ההשקעה נקבעת בפגישה אישית עמך תוך התאמה לצרכים הפיננסים והאישיים הייחודיים לך. בשוק ההון קיימים אפיקי השקעה רבים ומגוונים ולכן חשוב להגדיר את רמת הסיכון בתיק ההשקעות ואת סוגי ניירות הערך שיכללו בו.

ככל שתיק השקעות מיועד לטווח ארוך יותר, כך ניתן לשלב בו השקעות מגוונות, בעלות פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר.

להלן מספר שאלות בסיסיות עבור קביעת מדיניות ההשקעות בתיקך:

  • מהו גילך?
  • להערכתך, כמה שנים נותרו עד שתפרוש מעבודתך?
  • האם תיק ההשקעות משמש למחייה שוטפת?
  • האם את/ה עומד/ת לרכוש בסכום זה דירה בעוד כשנה?
  • האם תיק זה מהווה את עיקר חסכונותיך או שיש ברשותך נכסים ו/או תיקי השקעות אחרים?

ככל שיש צורך להשתמש בתיק ההשקעות בטווח קצר יותר ו/או קיימת תלות פיננסית בתיק ההשקעות, כך נשלב פחות נכסי סיכון בתיק ההשקעות, ולהיפך.

גם תפיסת הסיכון משמעותית:

  • האם את/ה אוהב/ת או שונא סיכון?
  • האם את/ה מסכים/ה עם האמרה: "כדי להרוויח יותר מפיקדון בנקאי בתיק שלי, יש צורך בנטילת סיכונים"? או שאינך מוכן/ה לקחת סיכונים
  • כשתיק ההשקעות מפסיד, האם את/ה מתייחס/ת לזה כחלק מתנודות שוק ההון או כהפסד וודאי?

קיימים מספר מסלולי השקעה נפוצים:

תיק השקעות ללא יעוד ספציפי. רוב תיקי ההשקעות אותם מנהלת IBI נכנסים לקטגוריה זו. מי שברשותו הון שאינו מיועד לשימוש מוגדר, עם אופק השקעה לטווח בינוני-ארוך נכנס לקטגוריה זו. תיקי ההשקעות מנוהלים במגוון סוגים של מדיניות השקעה וברמות סיכון שונות. קביעת רמת הסיכון ומדיניות ההשקעה תעשה, כאמור, לאחר תהליך אפיון צרכים מקיף.

תיק השקעות עם יעוד ספציפי. כאשר קיים יעוד ספציפי לטווח קצר (למשל, רכישת דירה בטווח זמן של שנה), אנו ממליצים לרוב על הפקדת הכסף בפיקדון בנקאי ולא בתיק השקעות. לעיתים היעוד הוא בעל מאפיינים של טווח בינוני-ארוך, למשל, כספי נאמנות לילדים צעירים המיועדים לשימוש רק בעת הגעה לבגרות, או נאמנויות מסוגים אחרים. במקרים כאלה, תיק ההשקעות נתפר על פי צרכי הלקוח. למשל, בכספים המיועדים לנאמנות עבור ילדים צעירים, טווח הזמן עד מימוש ההשקעות הוא ארוך, ולכן התיק נבנה במטרה להשיג תשואה מקסימלית, עם פחות תשומת לב לתנודתיות.

תיק השקעות המיועד למשיכת סכום חודשי. מתאים ללקוח המעוניין בפדיון סכום חודשי ולכן מורכב ברובו מאגרות חוב, שהתמורה שתתקבל מהן- קרן וריבית- תהיה המקור לכספים שייפדו. הפדיון החודשי יכול לכלול שמירה על הקרן הממוצעת לאורך זמן או שחיקה הדרגתית של הקרן, על פי בחירת הלקוח.

תיק אג"ח לפדיון. מיועד ללקוח המעוניין בתיק השקעות המורכב מאגרות חוב בלבד, מרביתן של חברות (קונצרניות). תיק זה מכוון להשיא תשואה עודפת על פיקדונות בנקאיים, תוך אחזקת אגרות חוב עד לפירעונן, והשקעת התקבולים מחדש.

שתפו עם חברים :