קופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי (IRA - Individual Retirement Account) היא קופה/קרן שהכסף שנצבר בה מנוהל על ידי החוסך/ת או על ידי מנהל השקעות אישי.

מסגרת ה- IRA מאפשרת ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל או קרן השתלמות (כמו הטבות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים.

מידע נוסף על IRA אפשר לקרוא כאן.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.12.2016.

מספר מ״ה2098
תשואה מצטברת 2015-
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪201,084
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה2100
תשואה מצטברת 2015-
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪154,518
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי