קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים, הנהנית מהטבות מס. החוסכ/ת בקופת גמל מכונה "עמית". לכל עמית יש חשבון בו נצברים הפקדותיו ורווחיו מהשקעות קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול. הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות מס ובפטור ממס על הרווחים העתידיים בקופה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. באפשרותך לבחור בקופת גמל המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקופת גמל מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.

קופת גמל מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 30.09.2016.

מספר מ״ה1442
תשואה מצטברת 20140.82%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים0.28%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים1.81%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים2.70%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים0.47%
היקף נכסים באלפי ש״ח₪47,431
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה1198
תשואה מצטברת 20141.72%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים2.07%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים3.31%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים4.33%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים0.65%
היקף נכסים באלפי ש״ח₪206,088
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה9810
תשואה מצטברת 20141.26%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪428,924
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה9808
תשואה מצטברת 20141.58%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪662,351
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה9809
תשואה מצטברת 20141.73%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪128,449
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה1201
תשואה מצטברת 2014-0.92%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים2.76%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים4.82%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים8.20%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים2.71%
היקף נכסים באלפי ש״ח₪63,058
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה1543
תשואה מצטברת 20140.84%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים5.70%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים5.86%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪38,954
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה2262
תשואה מצטברת 20141.24%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים1.39%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪36,227
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה2263
תשואה מצטברת 20141.45%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים2.62%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪191,705
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה2255
תשואה מצטברת 2014-5.06%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-2.56%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪26,638
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה2256
תשואה מצטברת 20142.68%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים9.25%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪90,074
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה7818
תשואה מצטברת 2014-
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח-
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי