%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d

רותם זיידל (עו"ד), IBI גמל והשתלמות

בתחילת החודש אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018, והמשמעות היא שאנחנו עומדים שתי פסיעות מתיקון עיוות היסטורי ביחס של המדינה לרשת הביטחון של עצמאים ועצמאיות במצבי אבטלה ופרישה. (מעתה, נכתוב כאן "עצמאים" בזכר, אבל אנחנו בהחלט כותבים גם לעצמאיות...).

זה עיוות הסטורי כי בשנת 2008 עם פרסום 'צו פנסיה חובה', חויבו מעסיקים בישראל להפריש באופן ישיר ושוטף חלק משכרם של העובדים לטובת ביטוח פנסיוני. אז מדוע פנסיית חובה פסחה על עצמאים?!

אם נניח רגע לאירועי העבר ונבחן מה צופן לנו העתיד - בתכנית הכלכלית (אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון) יכלל פרק העוסק ב'סיוע וחסכון לעצמאיים', שבמסגרתו ישונו שיעורי דמי ביטוח לאומי לעצמאים, תיקבע חובת חסכון פנסיוני לעצמאים תוך יצירת מנגנון משיכה למצבי אבטלה ויוגדלו הטבות המס לחיסכון.

קרן פנסיה לעצמאים - איך זה יעבוד?

חובת ההפקדה ושיעוריה

חובת ההפקדה הקבועה בהצעת החוק מבוססת על מדרג בשיעורי ההפקדה:

%d7%98%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%aa
כשם ששכירים (ולמעשה - מעסיקיהם) אינם מחויבים להפקיד בגין סכומים העולים על השכר הממוצע במשק, כך גם חובת ההפקדה החלה על עצמאיים, תיעצר בשכר בגובה השכר הממוצע במשק.

כולם חייבים, אבל יש חריגים

הקבוצות הבאות מקרב אוכלוסיית העצמאיים לא יהיו חייבות בהפקדה לביטוח פנסיוני:

  1. עצמאי שטרם מלאו לו 21 שנים
  2. עצמאי שהגיע לגיל 60
  3. עצמאי במחצית השנה הראשונה לפעילות עסקו
  4. עצמאי שביום תחילת החוק מלאו לו 55 שנים

מנגנון סיוע במצבי אבטלה

על-פי הצעת החוק, שליש מהסכומים שיפקיד עמית עצמאי או סך של 12,230 ₪ (בשנה), לפי הנמוך, יסווגו/'ייצבעו' בקופת הגמל כרכיב חיסכון לאבטלה.

עצמאי אשר יבקש למשוך כספים שהופקדו ל'רכיב האבטלה' יוכל לבחור האם למשוך כספים אלה תוך תשלום המס החל בגינם או ל'שמור' את הפטור ממס לתשלום הקצבה בגיל פרישה, או לנצל פטור ממס עד התקרה הקבועה בהצעת החוק, כבר בעת משיכת הכספים מ'רכיב האבטלה'.

ואם לא בא לי?

בהצעת החוק נקבעו מנגנונים מתמרצים לציבור העצמאים ליישום החוק (גזר), ובצדם נקבעו גם סנקציות בהעדר יישום (מקל).

המקל - עצמאי שלא יישם את החוק, עלול לשאת בקנס בגובה 500 שקלים.

הגזר - על מנת לעודד את ציבור העצמאיים להפקיד, הצעת החוק מגדילה את הטבת המס לזיכוי בעת הפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% (ככל שלא נוצלה הטבת המס לרכישת כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה).

בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאים - נקבע כי עצמאי יהיה זכאי להטבת מס בגין הפקדת סכום השווה ל-4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות (ללא תלות בהפקדת 2.5% נוספים המחויבים לפי פקודת מס הכנסה קובע היום).

מה אנחנו חושבים על זה

אם לא היה ברור מהפתיח לכתבה, אנחנו חושבים שיצירת תוכנית פנסיית חובה לעצמאים עבור תקופת היציאה לגמלות ובמצבי אבטלה היא דבר חיובי ובסך הכול מדובר ברפורמה מבורכת.

יחד עם זאת, אנחנו חושבים שראוי היה לחייב בחקיקה חובת בחינה של החוק על-ידי שר האוצר, לאחר תקופת יישום מוגדרת. למשל, ראוי לבחון באופן תקופתי כי קיים יחס סביר בין רמת ההשתכרות בתקופת התעסוקה מול רמת ההשתכרות בתקופה הפרישה (מה שמכונה 'שיעור תחלופה'). לרוב רואים ב-70% כשיעור תחלופה סביר. יחס גבוה מדי עלול ליצור מעמסה בלתי רצויה ויחס נמוך מדי יצור מצב בו לאחר פרישה לא יהיה לחוסך/ת מספיק כסף.

בנוסף, אנחנו חושבים שראוי היה שהקנס שיושת על 'מפרי החוק' לא ישמש כצעד עונשי גרידא, אלא יהווה באופן מוגדר תחליף להפקדה שאמור היה העצמאי לבצע בעצמו. כך או כך, נמשיך לעקוב עבורכם/ן אחרי חידושים בתחום פנסיה לעצמאים.

שתפו עם חברים :