מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. חשיפה למדדי מניות תהיה 10% מנכסי המסלול. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

4% - ת"א 100
3% - S&P 500
2% - Euro Stoxx600
1% - MSCI Emerging Markets
22% - ממשלתיות צמודות
32% - ממשלתיות שקליות
21% - תל בונד צמודות
7% - תל בונד שקלי
4% - תל בונד תשואות שקלי
4% - תל בונד תשואות

0.36% תשואה מצטברת לשנת 2015
1.27% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 20,054

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה אג"ח משולב במניות - פאסיבי
קוד קופה513789842-00000000001202-2270-000
מספר קופה באוצר2270
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.57%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.29%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד22.00%
אג"ח ממשלתי שקלי32.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד25.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי11.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים0.00%
מניות בארץ4.00%
מניות בחו"ל6.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.08%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי