מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ויושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

(לשעבר אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול כללי (מ"ה 1200) שהוסב למסלול ברירת מחדל תלוי-גיל).

היקף נכסים באלפי ₪ 657,765

פרטי קופה

קטגוריהמודל חכ"מ - מדרגות 50-60
קוד קופה513789842-00000000001198-9808-000
מספר קופה באוצר9808
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.70%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד9.00%
אג"ח ממשלתי שקלי16.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר2.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד12.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח13.00%
פקדונות והלוואות3.00%
אג"ח קונצרני שקלי7.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים6.00%
מניות בארץ10.00%
מניות בחו"ל22.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי