מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ויושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

(לשעבר אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ועוד (מ"ה 1199) שהוסב למסלול ברירת מחדל תלוי-גיל).

היקף נכסים באלפי ₪ 428,924

פרטי קופה

קטגוריהמודל חכ"מ - מדרגות 60 ומעלה
קוד קופה513789842-00000000001198-9810-000
מספר קופה באוצר9810
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.73%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד14.00%
אג"ח ממשלתי שקלי35.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר1.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד15.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח13.00%
פקדונות והלוואות2.00%
אג"ח קונצרני שקלי9.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים3.00%
מניות בארץ3.00%
מניות בחו"ל5.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי