מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

30% - אג"ח מדד 2-5
30% - אג"ח לא צמוד 2-5
25% - תל בונד 60
15% - IBOXIG

1.27% תשואה מצטברת לשנת 2015
1.61% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.11% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
4.04% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.63% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 225,840

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה אג"ח ללא מניות
קוד קופה513789842-00000000001202-1202-000
מספר קופה באוצר1202
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.83%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.05%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד18.00%
אג"ח ממשלתי שקלי34.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד17.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח14.00%
פקדונות והלוואות4.00%
אג"ח קונצרני שקלי10.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים3.00%
מניות בארץ0.00%
מניות בחו"ל0.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.05%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי