מדיניות השקעה

שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ- 50% מסך נכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, ובלבד שנכסי המסלול לא יהיו חשופים למניות.

1.61% תשואה מצטברת לשנת 2015
2.03% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.33% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
4.53% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.67% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 16,630

פרטי קופה

קטגוריהמסלולים כלליים
קוד קופה513789842-00000000001206-1416-000
מספר קופה באוצר1416
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.68%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.06%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד14.00%
אג"ח ממשלתי שקלי38.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר3.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד17.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח14.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי10.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים4.00%
מניות בארץ0.00%
מניות בחו"ל0.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.06%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי