קרן השתלמות היא קרן חיסכון, שנועדה במקור לשמש עובדים למימון השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם משמשת כיום בעיקר כאפיק חיסכון לטווח בינוני-ארוך, עבור עצמאים ושכירים. קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד שאינו לטווח ארוך, שנותר פטור ממס. הרווחים בקרן ההשתלמות פטורים ממס על רווחי הון (הפטור הוא עד לתקרת ההפקדה השנתית)כספי החיסכון בקרן ההשתלמות יהיו נזילים למשיכה בתום שש שנים, גם אם ממשיכות להתבצע הפקדות לקרן. בנוסף, קיימת אפשרות, לממש את כספי החיסכון שנצברו לאחר שלוש שנות ותק בקרן, למטרת השתלמות מקצועית (בכפוף למוגדר בתקנון הקופה).

אם יש לך יותר מקרן השתלמות אחת, תוכל/י למשוך כסף מקרן "צעירה" על סמך ותק של קרן השתלמות נזילה. הפקדות שיבוצעו לקופה החל מיום המשיכה יקבלו ותק חדש ויהיו נזילות לאחר שש שנים.

חשוב! אין חובה למשוך כסף מקרן השתלמות לאחר שש שנות חסכון. אפשר להשאירו בקרן, להמשיך להפקיד בחשבון וליהנות מביצועי הקרן ומפטור ממס על רווחיה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. באפשרותך לבחור בקרן השתלמות המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקרן השתלמות מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.
קרן השתלמות מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.


מאמרים חשובים על תחום קרנות ההשתלמות


ריכזנו עבורך שאלות נפוצות החוזרות על עצמן ע"י לקוחות פוטנציאליים ועמיתים שלנו בתחום קרנות ההשתלמות על מנת לסייע לך להבין טוב יותר את כלל ההיבטים הרלוונטים למוצר זה.

שאלות ותשובות על קרן השתלמות.

4 שאלות הנפוצות ביותר על קרן השתלמות.


אחוז ניכר מהחוסכים בקרנות השתלמות מושכים את הכספים הנזילים מקרן ההשתלמות שלהם. ישנה חשיבות להבין את ההשלכות של מהלך זה משום שלחסכון במסגרת קרן ההשתלמות יתרונות רבים.

5 סיבות מדוע לא למשוך קרן השתלמות.


התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.05.2017.

מספר מ״ה 1443
תשואה מצטברת 2015 1.32%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 1.04%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.88%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.24%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.48%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪40,847
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1202
תשואה מצטברת 2015 1.89%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.36%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.26%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 3.75%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.62%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪211,373
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1203
תשואה מצטברת 2015 2.07%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 3.01%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.54%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 4.36%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.72%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪281,913
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1204
תשואה מצטברת 2015 3.91%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 6.54%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 3.64%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 6.57%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 1.10%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪684,892
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1205
תשואה מצטברת 2015 6.88%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 12.48%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 4.62%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 9.50%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.37%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪64,342
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1544
תשואה מצטברת 2015 4.37%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 10.01%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 5.88%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 9.07%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.71%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪42,353
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2270
תשואה מצטברת 2015 2.42%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.50%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.68%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪17,292
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2271
תשואה מצטברת 2015 2.52%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 3.59%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.78%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪136,716
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2265
תשואה מצטברת 2015 0.27%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 8.40%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 10.13%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪127,291
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2264
תשואה מצטברת 2015 -3.54%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -1.73%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.72%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪30,643
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7819
תשואה מצטברת 2015 2.37%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪6,771
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי