קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים, הנהנית מהטבות מס. החוסכ/ת בקופת גמל מכונה "עמית". לכל עמית יש חשבון בו נצברים הפקדותיו ורווחיו מהשקעות קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול. הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות מס ובפטור ממס על הרווחים העתידיים בקופה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. באפשרותך לבחור בקופת גמל המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקופת גמל מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.

קופת גמל מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.03.2017.

מספר מ״ה 1442
תשואה מצטברת 2015 0.28%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -0.04%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.00%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.25%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.48%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪42,608
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1198
תשואה מצטברת 2015 0.59%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 1.72%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.42%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 3.77%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.63%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪200,170
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9810
תשואה מצטברת 2015 0.57%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.18%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪404,669
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9808
תשואה מצטברת 2015 1.59%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 5.07%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪638,689
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9809
תשואה מצטברת 2015 2.01%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 6.17%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪107,777
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1201
תשואה מצטברת 2015 2.64%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 9.32%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 3.20%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 7.44%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.55%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪61,646
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1543
תשואה מצטברת 2015 1.12%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 10.27%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 4.90%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 6.70%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.84%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪43,735
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2262
תשואה מצטברת 2015 0.69%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 1.42%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.62%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪37,745
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2263
תשואה מצטברת 2015 0.57%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.55%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.84%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪175,919
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2255
תשואה מצטברת 2015 -5.01%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -3.24%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.29%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪26,035
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2256
תשואה מצטברת 2015 -0.71%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 12.04%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 10.41%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪144,789
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7818
תשואה מצטברת 2015 0.92%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪4,927
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי