%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d

מידי שבוע נעלה לאתר סקירה שבועית על פריטמרים בשוק הנגזרים וכן הגדרות של חלק מהפרמטרים המופיעים לעייל,

שבוע חווינו במיני שורט סקוויז שהגיע הן בעולם נאסד"ק - המלצת גולדמן והן במעו"ף בגין פוזיציות שורט ממונפות שהיו צריכות להיסגר בצורה מיידית ובשוק בעל נזילות נמוכה - ראו קפיצה במינוף, במחזור, וכן בסטיית התקן הגלומה שעלתה בעליית שוק - מצב לא טבעי המראה כי קצת כואב לסוחרים.

כמות השורטים על נכס הבסיס עלתה, דלתת הלקוחות מאוד שלילית עדיין - ראו גרף דלתות מצטבר ועומדת על כ-70 אלף ₪ כשפוזיציות הלקוחות המצטברים מאוד שליליות (גרף פוזיציות מצטבר). גם מצבת סה"כ הפוזיציות נמצאת מתחת לשוק ועומדת על טווח מחירים 1400 - 1440 - ראו גרף רלוונטי.

על פי דיווחי בנק ישראל סה"כ אחזקת מניות על פי הציבור לא השתנתה אך ממשיך המעבר ממניות בארץ למניות בחו"ל - ראוגרף אחזקות ציבור

סה"כ הסטייה בפועל במדד ת"א 35 היא 5.5% בחודש האחרון ל 9% בשנה האחרונה כשהסטיות הגלומות הנם 8 - 8.4 אחוז. גם בחו"ל סטיות התקן חזרו לרדת כשהסטייה על SP היא 10% ועל הנאסד"ק 14.5%.

הריבית בחו"ל התחילה לעלות, האגחים הממשלתיים החלו מעט לתקן, ממוצע הסוחרים עדיין בשורט ומחכה לתיקון במדדי המנות - האם הוא צודק? זמן יגיד.

מחירי האופציות והסטיות הנמוכות מצד אחד, ופוטנציאל התנודות בשווקים מצד שני עדיין מעניינים משקיעים להיעזר באופציות הן כהגנה והן "כחשיפה" בזול וללא מינוף.

למי שקונה פרמיה ורוצה להוריד את שחיקתו יכול לגלגל את האופציות לכיוון שהולך השוק ולהמשיך להחזיק פרמיה מוגבלת.

 

כל הגרפים המוצגים מטה נכונים לתאריך 20.06.2017

1

2 2

345

 

%d7%96%d7%99%d7%95-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99

זיו פניני, מנהל לקוחות נגזרים וסיכונים פיננסים ב-IBI.

מומחה בגידורים, מסחר בנגזרים וניהול סיכונים.

שתפו עם חברים :