קופה מרכזית לפיצויים של IBI מאפשרת למעסיק לצבור כסף עבור תשלום עתידי של פיצויי פיטורין לעובדים. הכסף (הפקדות ורווחים) הנצבר בקופה מרכזית לפיצויים הוא בבעלות המעסיק ומועדי ההפקדות לקופה הם בשליטת המעסיק. ההפקדות נחשבות כהוצאה מוכרת לצרכי מס במועד ההפקדה.

ניהול ההשקעות ב- IBI מרכזית לפיצויים מתבצע בשני מסלולים: כללי ואג"ח ללא מניות, על ידי צוות מנהלי השקעות בראשם מנהל ההשקעות הראשי ב- IBI גמל והשתלמות. כמו כן, מסלול נוסף המאפשר ניהול אישי.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.12.2016.

מספר מ״ה429
תשואה מצטברת 2015-
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים-
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים-
היקף נכסים באלפי ש״ח₪268,852
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה1206
תשואה מצטברת 20152.08%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים2.08%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים3.89%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים4.53%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים1.13%
היקף נכסים באלפי ש״ח₪43,942
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה1416
תשואה מצטברת 20151.26%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים1.26%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים2.88%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים5.36%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים0.67%
היקף נכסים באלפי ש״ח₪16,485
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי