חברי-דירקטוריון-וועדות

 דירקטוריון

חברי-דירקטוריון-וועדות

ישיבת דירקטוריון מתכנסת בהתאם להוראות האוצר ולפחות ארבע פעמים בשנה.

הועדות וחבריהן

חברי ועדת השקעות

ועדת-השקעות

ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים.

חברי ועדת ביקורת

חברי-ועדת-ביקורת

ועדת ביקורת מתכנסת בהתאם להוראות האוצר ולפחות ארבע פעמים בשנה.

שתפו עם חברים :