מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

16% - תל-אביב 125
12% - S&P 500
7% - Eurostoxx600
5% - MSCI EM 
28% - אג"ח ממשלתי כללי    
16% - תל בונד צמודות   
16% - תל בונד לא צמודות  

היקף נכסים באלפי ₪ 5,391

פרטי קופה

קטגוריה לא מתמחה כללי- פאסיבי
מספר קופה באוצר 7819
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.55%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.43%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 10.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 14.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 14.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 14.00%
מזומנים ושווי מזומנים 18.00%
מניות בארץ 14.00%
מניות בחו"ל 16.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי