נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

40% - אג"ח ממשלתי כללי
25% - תל בונד צמודות
25% - תל בונד שקלי
5% - תל בונד תשואות שקלי
5% - תל בונד תשואות                                                                                                 

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי

שתפו עם חברים :