מדיניות השקעה

המסלול מורכב ממסלולי השקעה אישיים של כספי עמיתים-מעבידים בקופה, כאשר כספי המסלולים האישיים יושקעו בהשקעות המאושרות על פי ההסדר התחיקתי. הנהלת החברה יחד עם העמיתים-המעבידים במסלולים האישים, יקבעו במועד הקמת המסלול האישי את אופי ההשקעות במסלול וכן הנחיות לניהול ההשקעות במסגרת המסלול, ככל שיידרש.

היקף נכסים באלפי ₪ 269,314

פרטי קופה

קטגוריה אחר
מספר קופה באוצר 429
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.30%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.12%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.12%

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי