מדיניות השקעה

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, לרבות באג"ח של ממשלת ישראל, באג"ח קונצרניות, בפקדונות בבנקים, במניות, באופציות ובהשקעות אחרות.

35% - ת"א 125
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

2.39% תשואה מצטברת לשנת 2016
6.05% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.50% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
5.96% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.15% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 679,709

פרטי קופה

קטגוריה כללי
מספר קופה באוצר 1204
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.75%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.26%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 10.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 11.00%
נכסים לא סחירים 3.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 13.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 11.00%
הלוואות לעמיתים 3.00%
אג"ח קונצרני שקלי 7.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.00%
מניות בארץ 14.00%
מניות בחו"ל 21.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי