מדיניות השקעה

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, לרבות באג"ח של ממשלת ישראל, באג"ח קונצרניות, בפקדונות בבנקים, במניות, באופציות ובהשקעות אחרות.

35% - ת"א 100
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

1.86% תשואה מצטברת לשנת 2016
2.39% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.72% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
6.54% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.17% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 690,922

פרטי קופה

קטגוריהכללי
מספר קופה באוצר1204
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.75%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.26%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד11.00%
אג"ח ממשלתי שקלי13.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר1.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד10.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח13.00%
פקדונות והלוואות7.00%
אג"ח קונצרני שקלי7.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים3.00%
מניות בארץ13.00%
מניות בחו"ל22.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.19%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי