מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ויושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

(לשעבר אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול כללי ב' (מ"ה 770) שהוסב למסלול ברירת מחדל תלוי-גיל).

35% - ת"א 100        
65% - MSCI AC   
100% - אג"ח ממשלתי כללי
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG

2.65% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 126,206

פרטי קופה

קטגוריהמודל חכ"מ - מדרגות עד 50
מספר קופה באוצר9809
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.60%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד10.00%
אג"ח ממשלתי שקלי12.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד11.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח12.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי7.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים4.00%
מניות בארץ15.00%
מניות בחו"ל29.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי