היקף נכסים באלפי ₪ 3,820

פרטי קופה

קטגוריה
מספר קופה באוצר1516
הקופה מתופעלת בבנק
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי0.00%
מזומנים ושווי מזומנים19.00%
מניות בארץ81.00%
מניות בחו"ל0.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.