מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

45% - ממשלתי שקלי 2-5
45% - ממשלתי צמוד 2-5
5% - ממשלתי שקלי 5+
5% - ממשלתי צמוד 5-10

0.39% תשואה מצטברת לשנת 2016
0.12% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
1.28% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
2.30% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.48% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 45,832

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח ממשלתי
מספר קופה באוצר 1442
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.82%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.14%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 50.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 50.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 0.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 0.00%
מניות בחו"ל 0.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.07%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי