מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ויושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

(לשעבר אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ועוד (מ"ה 1199) שהוסב למסלול ברירת מחדל תלוי-גיל).

35% - ת"א 100
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

1.38% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 430,500

פרטי קופה

קטגוריהמודל חכ"מ - מדרגות 60 ומעלה
מספר קופה באוצר9810
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.73%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד18.00%
אג"ח ממשלתי שקלי31.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר1.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד14.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח12.00%
פקדונות והלוואות2.00%
אג"ח קונצרני שקלי9.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים4.00%
מניות בארץ3.00%
מניות בחו"ל6.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי