מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

S&P 500 - 50%
30% - Euro Stoxx600
MSCI Emerging Market s - 13%
Nikkei - 7%

0.17% תשואה מצטברת לשנת 2016
4.22% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
5.10% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
6.15% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
2.99% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 36,228

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה מניות חו"ל
מספר קופה באוצר1544
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.66%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.75%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי0.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים19.00%
מניות בארץ0.00%
מניות בחו"ל81.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.52%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי