מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו אחר Solactive - B-BRE Israel Commercial Real Estate Index בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

100% - Solactive - B-BRE Israel Commercial Real Estate Index

 


*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.

*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

₪0.00 היקף נכסים באלפי ₪
היקף נכסים באלפי ₪ 0.00

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה נדל"ן פאסיבי
מספר קופה באוצר 11578
הקופה מתופעלת ב- FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.00%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי