מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

35% - ת"א 125
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

2.08% תשואה מצטברת לשנת 2016
5.20% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.36% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
6.66% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.06% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 41,261

פרטי קופה

קטגוריה מסלולים כלליים
מספר קופה באוצר 1206
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.64%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.17%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 18.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 22.00%
נכסים לא סחירים 5.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 12.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 5.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 10.00%
מזומנים ושווי מזומנים 0.00%
מניות בארץ 13.00%
מניות בחו"ל 15.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי