מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

35% - ת"א 100
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

2.76% תשואה מצטברת לשנת 2016
2.08% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.89% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
4.53% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.13% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 43,942

פרטי קופה

קטגוריהמסלולים כלליים
מספר קופה באוצר1206
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.70%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.25%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד14.00%
אג"ח ממשלתי שקלי18.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר4.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד11.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח12.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי7.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים5.00%
מניות בארץ10.00%
מניות בחו"ל19.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.17%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי