מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

35% - ת"א 125
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי 
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG 

2.08% תשואה מצטברת לשנת 2016
5.21% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.57% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
6.11% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
1.10% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 41,677

פרטי קופה

קטגוריה מסלולים כלליים
מספר קופה באוצר 1206
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.70%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.25%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 14.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 15.00%
נכסים לא סחירים 5.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 13.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 11.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 7.00%
מזומנים ושווי מזומנים 4.69%
מניות בארץ 11.00%
מניות בחו"ל 19.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי