מדיניות השקעה

שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ- 50% מסך נכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, ובלבד שנכסי המסלול לא יהיו חשופים למניות.

25% - אג"ח מדד ממשלתי 2-5
25% - אג"ח לא צמוד ממשלתי 2-5  
30% - תל בונד 60  
20% - IBOXIG   

1.61% תשואה מצטברת לשנת 2016
1.26% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
2.88% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
5.36% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.67% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 16,485

פרטי קופה

קטגוריהמסלולים כלליים
מספר קופה באוצר1416
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.68%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.06%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד19.00%
אג"ח ממשלתי שקלי34.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר3.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד17.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח13.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי9.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים5.00%
מניות בארץ0.00%
מניות בחו"ל0.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.06%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי