מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

s&p500 - 30%

18% - Eurostoxx600

MSCI EM - 8%

%4 - Nikkei

40% - ת"א 100

היקף נכסים באלפי ₪ 4,850

פרטי קופה

קטגוריהפאסיבי - מדדי מניות
מספר קופה באוצר7976
הקופה מתופעלת ב-FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.00%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי0.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים42.00%
מניות בארץ24.00%
מניות בחו"ל34.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.