מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 10%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

s&p500 - 30%

18% - Eurostoxx600

MSCI EM - 8%

%4 - Nikkei

40% - ת"א 100

היקף נכסים באלפי ₪ 2,924

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה אג"ח משולב מניות פאסיבי
מספר קופה באוצר7977
הקופה מתופעלת ב-FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.00%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד11.00%
אג"ח ממשלתי שקלי15.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד17.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי16.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים33.00%
מניות בארץ2.00%
מניות בחו"ל6.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.