מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 10%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

4% - ת"א 125
3% - מדד S&P 500
2% - Euro Stoxx600
1% - MSCI Emerging
40% - אג"ח ממשלתי כללי
25% - תל בונד צמודות
25% - תל בונד לא צמודות

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

0.25% תשואה מצטברת לשנת 2016
היקף נכסים באלפי ₪ 6,159

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח משולב מניות פאסיבי
מספר קופה באוצר 7977
הקופה מתופעלת בבנק FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 16.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 23.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 25.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 25.00%
מזומנים ושווי מזומנים 1.00%
מניות בארץ 4.00%
מניות בחו"ל 6.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי