מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

היקף נכסים באלפי ₪ 5,174

פרטי קופה

קטגוריהכללי פאסיבי
מספר קופה באוצר7974
הקופה מתופעלת ב-FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.00%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד7.00%
אג"ח ממשלתי שקלי10.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד10.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי10.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים38.00%
מניות בארץ10.00%
מניות בחו"ל15.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.