מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

16% - ת"א 125
12% - S&P500
7% - Eurostoxx600 
5% - MSCI EM
28% - אג"ח ממשלתי כללי 
16% - תל בונד צמודות
16% - תל בונד לא צמודות

*נתונים אודות דמי הניהול הממוצעים במסלול מחושבים ומפורסמים באופן שנתי.
*מסלולי גמל להשקעה הם מסלולים חדשים אשר הוקמו בחודש דצמבר 2016. חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, ככל שישנן, יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בהוראות הדין.

0.07% תשואה מצטברת לשנת 2016
היקף נכסים באלפי ₪ 13,776

פרטי קופה

קטגוריה כללי פאסיבי
מספר קופה באוצר 7974
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 11.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 16.00%
נכסים לא סחירים 0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 16.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 0.00%
הלוואות לעמיתים 0.00%
אג"ח קונצרני שקלי 16.00%
מזומנים ושווי מזומנים 11.00%
מניות בארץ 16.00%
מניות בחו"ל 14.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי