מדיניות השקעה

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין,  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

35% - ת"א 100
65% - MSCI AC
100% - אג"ח ממשלתי כללי   
60% - תלבונד 60          
40% - IBOXIG

היקף נכסים באלפי ₪ 4,837

פרטי קופה

קטגוריהכללי
מספר קופה באוצר7973
הקופה מתופעלת ב-FMR
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.00%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד9.00%
אג"ח ממשלתי שקלי9.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד11.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי8.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים43.00%
מניות בארץ7.00%
מניות בחו"ל13.00%
עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.